Coaching

Coaching Assistentiehonden

Maatwerk voor je maatje

Ter ondersteuning van assistentiehondenteams - nog in opleiding of reeds gecertificeerd - bieden we de mogelijkheid tot coaching aan.

Deze begeleiding wordt volledig op de persoonlijkheid en leerdoelen van de hond en/of het team afgestemd. Afhankelijk van de bestaande behoeftes kan coaching o.a. bestaan uit (een combinatie van onderstaande opties):

 

Aanvullende training

Praktische vaardigheden die de hond als assistentiehond nog moet aanleren of moet onderhouden kunnen extra getraind worden.

Eerste opvoeding pup

Soms is het voor de eigenaar of gebruiker van een toekomstige assistentiehond niet mogelijk om deze als pup de eerste maanden zelf te verzorgen en op te voeden. Wij kunnen deze zorg uit handen nemen. Uiteraard is het daarbij heel belangrijk dat er regelmatig fysieke contactmomenten kunnen zijn voor het team in spe.

Observatie

Wanneer er onverhoopt sprake mocht zijn van probleemgedrag of als er zich een incident heeft voorgedaan waardoor er vragen zijn omtrent de inzetbaarheid of geschiktheid van de assistentiehond, dan kan het raadzaam zijn om een observatieperiode in te lassen om dit te kunnen beoordelen en waar mogelijk bij te sturen.

Opvang

In het kader van coaching kan het gewenst of noodzakelijk zijn dat jouw hond tijdelijk door ons wordt opgevangen. Assistentiehonden die bij ons logeren, draaien zoveel mogelijk mee met onze eigen roedel: wel zo gezellig! Ze gaan samen mee uit wandelen en ze eten, spelen en slapen met elkaar in een huiselijke omgeving. Zo is er aan zorg en aandacht geen gebrek. 

De meeste honden blijken enkele dagen nodig te hebben om zich te kunnen voegen in de routine van onze roedel. Vandaar dat we liever geen dagopvang aanbieden, tenzij het een hond betreft waar we al eerder kennis mee hebben gemaakt. Daarnaast houden we in principe als maximale verblijfsduur een periode van 15 dagen aan.

Omdat coaching individueel maatwerk is dat de nodige tijd en aandacht vraagt, kunnen we dit slechts in zeer beperkte mate aanbieden.

Onze maatjes

We hebben al verschillende assistentiehonden te gast gehad! Voor een impressie kun je een kijkje nemen in het

Neem gerust contact met ons op als je voor jouw assistentiehond coaching wilt inzetten, dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn en een passende prijsopgave maken!